Växelvis näsandning

Vår vänstra näsborre är kopplad till energikanalen Ida vilket även är den feminina, lugnande energin i oss. Höger näsborre är tvärtemot kopplad till Pingala, den maskulina energigivande energin i oss. Genom denna växelvisa näsandning balanserar vi inte bara vår energi utan även vår vänstra och högra hjärnhalva vilket skapar balans och lugn.