Tankeprogrammering för att minska sömnsvårigheter

Medvetet positivt tänkande kan liknas vid medveten tankeprogrammering – att vi medvetet väljer våra tankar och vilka synapser och nervbanor som ska stärkas i hjärnan. När vi tänker en viss tanke kan det liknas som att det trampas upp en mental stig i hjärnan. Ju fler gånger vi tänker den tanken desto mer upptrampad blir stigen och ju mer befästs den och desto lättare är det att den blir kvar. Positivt tänkande kan hjälpa dig såväl med stresshantering som att komma över svårigheter att somna genom att vi medvetet skapar stigar och vägar i hjärnan för de positiva tankarna och därigenom inte ger plats åt de negativa. Positivt tänkande i detta fall betyder inte att du ignorerar att har svårigheter att slappna av och somna utan att du med medvetna tankar kan hjälpa kropp och sinne att släppa pressen och stressen som sömnsvårigheter kan innebära. Positivt tänkande kring din sömnsituation innebär att du närmar dig sömnen på ett positivt och produktivt sätt. Du tänker att du kommer somna istället för att befara det motsatta. I nästa del ska du få prova att programmera dina tankar med hjälp av positiva affirmationer – påståenden rörande din sömn.