Sju positiva effekter av att upprepa affirmationer!

1. Affirmationer ökar självkänsla och självförtroende 

Genom att upprepa positiva påstående får vi positivare tankar och känslor om oss själva. Det ger även bättre självförtroende som i sin tur gör att vi vågar ta oss an nya utmaninga

2. Affirmationer minskar negativa tankar

Positiva affirmationer kan hjälpa oss att bryta mönstret av ett negativt tänkande, särskilt när man upplever stress, depression eller ångest och istället få oss att känna lugn, glädje och välmående. Det kanske inte kommer direkt men om du tränar kommer du att må bättre och bli gladare genom att medvetet tänka positiva tankar.

3. Affirmationer ger dig en förbättrad självbild

Genom att regelbundet upprepa positiva affirmationer ökar vi vår självbild och självuppskattning vilket i sin tur leder till ett bättre mående.

4. Positiva affirmationer gör oss mer optimistiska

Positiva affirmationer uppmuntrar oss till att se det bästa i varje situation. Vi kan träna på att medvetet se det positiva i varje given situation.

5. Positiva affirmationer minskar stress

Genom att upprepa positiva affirmationer kan vi sänka vår stressnivå och öka vår känsla av lugn och välbefinnande. Vi kan helt enkelt programmera våra känslor och tankar från att vara i kaos- och stressläge till lugn- och kontrolläge.

6. Affirmationer förbättrar relationer

Genom att ha en positiv inställning och självbild kan vi också påverka våra relationer med andra människor och skapa mer harmoniska interaktioner. Tycker du om dig själv är det lättare att tycka om andra och vice versa.

7. Affirmationer ökar motivationen

Positiva affirmationer kan hjälpa oss att fokusera på våra mål och ge oss motivation att fortsätta kämpa tills vi når dem. Vi kan affirmera våra drömmar och mål som sanningar – prova och se hur mycket längre du kommer!

Mindset

Affirmationer handlar i mångt och mycket om att skifta mindset. Från ett statiskt och negativt mindset till ett dynamiskt och positivt mindset. 

Genom att se det positiva i varje given stund, eller iallafall så ofta som möjligt så kommer du att må bättre på alla plan. Prova och berätta hur det går!

Affirmationsavsnitt i Avslappningspodden

Varje vecka – i regel på torsdagar – kan du lyssna på Avslappningspoddens affirmationsavsnitt. 

Här får du några exempel på utvalda affirmationsavsnitt från Avslappningspodden:

Affirmationer för bättre självkänsla!

Affrmationer för god hälsa!

Affirmationer för Boost på jobbet!

Affirmationer för våren.

Morgonaffirmationer

Det finns många fler så in och lyssna på Avslappningspodden