Yogans historia

Modern yoga, särskilt i västvärlden, förknippas oftast med fysiska rörelser där positioner, så kallade asanas, vävs samman till serier av rörelser enligt de olika yogaformernas egna principer exempelvis hathayoga, vinyasayoga, kundaliniyoga, medicinsk yoga eller yinyoga. Viktigt att notera är att yoga är så mycket mer än bara yogapositioner och rörelser.

Yoga Sutras

Yoga kan ses som en verktygslåda med redskap eller tekniker för att må bra. Det kan vara verktyg för att ta hand om sig själv, samspela med andra, stärka kroppen, släppa spänningar, minska stress eller skapa inre frid. Historiskt har yoga som livsfilosofi delats från lärare till elev, ofta i ett en-till-en scenario. På 1900-talet börajde yogans budskap och övningar att delas till flera samtidigt genom gruppklasser. En av de första texterna som beskriver vad yoga är och hur det praktiseras gjordes av en vis indisk man vid namn Patanjali runt 200 f.Kr – 400 e.Kr (tidpunkten är oklar). Hans textsamling kallad Yoga sutras kan ses som en livsguide till vad vi bör och inte bör göra för att må bra i alla dimensioner av oss själva. I Yoga Sutras beskriver Patanjali hur yoga som praktik består av åtta delar eller grenar. Tillsammans utgör dessa åtta grenar en form av holistisk livsguide till vad vi själva kan göra för att leva ett lyckligt och hälsosamt liv fritt från lidande.

Ett exempel från Yoga Sutras  är sutra (vers) 1.2 yogash chitta-vritti-nirodhah som betyder ungefär “Yoga är upphörandet av sinnets virvlande fluktuationer” vilket kan översättas till att “yoga hjälper oss att stilla bruset av tankar i sinnet och därigenom skapa ett inre lugn och en harmoni i stunden.

Den åttafaldiga vägen – Ashtangayoga

Info om detta ingår i den ordinarie kursen.