Yoga träning för hela vårt jag

Yoga är inte bara meditativ träning, det är en komplett livsfilosofi. Det är en detaljerad metod för att finna vår sanning, att leva med avsikt och att göra val som tjänar vårt bästa. Genom yogapraktiken tränar vi oss på att komma tillbaka till vårt sanna jag om och om igen genom att lyfta blicken och inse att vi är en del i något större och att lugnet och friden finns inom oss i varje stund, om vi väljer att fokusera på det. Varje gång vi sitter på yogamattan eller meditationskudden har vi möjlighet att upptäcka vilka vi verkligen är, komma i kontakt med oss själva och närma oss ett högre medvetande. Denna process kan vara jobbig, vacker, svår eller lätt beroende på var vi börjar men ett är sant och det är att vi alla kan nå dit vi önskar om vi vill och om vi kontinuerligt tränar.

Yoga och meditation kallas praktik av en anledning. Det är något vi behöver underhålla och träna på hela livet.

Mentala verktyg

Yoga ger oss verktyg till att vara i och uppleva nuet, att landa i kroppen. Det är i mångt och mycket en praktik i mindfulness. Idag är vi många som mestadels lever i huvudet och glömmer eller försummar kroppen. Yogapraktiken hjälper oss att landa i kroppen och skapa en medvetenhet om oss själva. Yogan lär oss att lyssna på kroppens diffusa signaler, helt enkelt lyssna på när den viskar och signalerar behov, som exempelvis återhämtning. Kroppen ska inte behöva börja skrika för att vi ska lyssna.

Lär vi oss att leva med kroppen och lyssna på den så behöver den inte höja rösten och uppvisa allvarligare symtom utan vi kan bromsa och tillgodose kroppens behov i tid om det så handlar om behov av mat, rörelse, vanor, beteenden, tankemönster, återhämning eller annat.

Yoga är så mycket mer är fysisk rörelse eller stretch då varje klass även inkluderar träning i andning, koncentration och meditation i olika former. I vissa fall kan de vara så att en deltagare kommer till yogan för den fysiska träningens skull men stannar över tid på grund av de positivt mentala effekterna denne fått. Så om det primära syftet med att delta på yoga var att bli starkare, mer rörlig och flexibel i den fysiska kroppen så kom de positiva mentala, känslomässiga och hormonreglerande effekterna “med på köpet”.

Självklart kan även det omvända scenoriot ske att någon söker upp yogan för att exempelvis lära sig att andras korrekt, stressa mindre, sova bättre och helt enkel må bättre men stannar då det även ger en så fin effekt på den fysiska kroppen.

Genom yogan så lär vi känna oss själva på djupet så att vi medvetet kan påverka tankar, sinnesstämning och mående i den riktning vi önskar. 

Yoga som praktik är vacker på så sätt att den hjälper oss att utveckla balans och styrka i kropp, sinne och själ så att vi blir rustade för såväl livets med som motgångar. 

Yogans övningar och tekniker ökar vår kroppskännedom, kroppskärlek, självkänsla och självförtroende och tränar oss i att vara mer närvarande och fokuserade på vad som är och sker just för stunden. Den ökade medvetenheten kan ses som ett uppvaknande som får oss att se på oss själva och omvärlden med nya glasögon och många gånger leder det till att vi blir mindre benägna att döma oss själv eller andra. Vår acceptans, ödmjukhet och medkänsla inför livet och allt vad det innebär ökar många gånger och bidrar till ökad livskvalitet.

Fysiska effekter

Minskad stress

Även om vi ovan pratat mycket om vinsten med den mentala träningen som yogan erbjuder så ska vi inte förringa vikten av den fysiska träningen. Vår kropp behöver fysisk aktivitet för att må bra och genom fysisk aktivitet så kommer även åt de mentala bitarna. Fysiska rörelser med medveten andning sänker kroppens stressnivåer genom att balansera vårt hormonsystem och stimulera det parasympatiska nervsystemet, lugnande nervsysystemet, Yoga bidrar att vi får avslappning, boost av lugnande hormoner, lugn i sinnet och sänkt puls. 

Starkare kropp

Kroppen behöver även fysisk aktivitet för hormoner, skelett, leder och hjärthälsans skull – för att nämna några exempel. De mer fysiska yogaformerna erbjuder oss en skonsam träningsform där vi använder kroppsvikten för att bygga styrka, öka flexibiliteten och uthållighet i kroppens muskler. Yogan blir på så vis en skonsam och mycket allsidig träningsform, särskilt om du varierar och kombinerar olika yogaformer.

Ökad kondition

I yogaformer som hathayoga, vinyasayoga, kundaliniyoga där rörelser kan väljas att utföras med kraft och tempo så höjer vi pulsen och förbättrar vår kondition. Solhälsningar är ett exempel på övningar som har en positiv effekt på såväl muskler som hjärta som lungor.

Boosta immunförsvaret

genom yogans rörelse och andning stimuleras såväl hormonssystem som lymfsystemet vilket boostar immunförsvaret.  När vi vrider och sträcker på kroppen så ökar cirkulationen i flödet i kroppen och blodflöde och lymfflöde ökar vilket i sin tur ökar dräneringen av gifter i kroppen. Denna ökade cirkulation och dränering hjälper kroppen att bekämpa infektioner och sjukdomar och gör att vi håller oss piggare och friskare.

Humörhöjare

Har du inte redan provat så har du något att se fram emot! Yoga höjer humöret. Vi påverkar vår blodkemi i kroppen när vi rör oss och om du stämmer av känslan före ett yogapass och känslan efter så vet du vad jag pratar om. Yoga har i flertalet studier visat sig ha positiva effekter på vår mentala hälsa genom att minska oro, ångest och depression.

Även om forskare har påvisat ovan nämna och fler positiva effekter av att praktisera yoga regelbundet så behöver du inte vara forskare för att uppleva effekterna. Rulla ut mattan och gör 10 minuter yoga och du känner skillanden!

Det är dags att börja yoga och må bättre i alla delar av det som är du!