Vad skiljer hathayoga från andra yogaformer?

Det finns många sätt att betrakta yoga. För somliga är yoga en hel livsstil, för andra en träningsdisciplin, en vetenskap eller en väg till djupare andlighet. Och oavsett varför just du söker dig till yoga så har det positiva effekter på flera plan. Oavsett yogaform så får yogan dig att lära känna energierna som flödar i din kropp och hålla dem i balans, upptäcka ditt sanna jag, stärka dig fysiskt och mentalt och göra dig mer medveten om din kropp och dina tankar.

När du börjar yoga är det värdefullt att prova olika yogaformer för att hitta den eller dem som fokuserar på vad just du behöver. behöver du ta reda på vilken disciplin som fokuserar på just det du vill jobba med. Här ska vi jämföra några yogastilar mot hathayoga som denna kurs fokuserar. Men kom ihåg. Alla dessa former kommer urspringligen från just hathayogan.

Hathayoga vs Vinyasayoga

Det finns ingen stor skillnad mellan dessa stilar eftersom utövandet av vinyasa härrör från hathayoga. Ordet vinyasa betyder flöde och detta är den största skillnaden mellan stilarna. I en hathayogaklass kommer du att utöva liknande yogaställningar som i en vinyasayogaklass men du kommer att utföra hathapositionerna på ett långsammare sätt utan att flöda från en ställning till en annan som i vinyasayogan. Vinyasa handlar mer om dynamik och flöde och har fokus på att bygga upp värme i kroppen, medan hathayogan mer går ut på att arbeta djupare in i positionerna och att hålla en och samma position under fler andetag.

Fördelar med vinyasayoga:

 • Den här typen av yoga hjälper dig att rensa tankarna.
 • Den tonar musklerna och ökar din funktionella styrka.
 • Den förbättrar din sömn, minskar stress, dämpar ångest och hjälper dig att bli kvitt beroenden.
 • Den förbättrar din bålstyrka.

Hathayoga vs Kundaliniyoga

Hathayoga kan sägas ha en mer fysisk kraktär jämfört med kundaliniyogan som har ett övervägande fokus på andnings- och meditationsaspekterna inom yogan. Syftet med kundaliniyoga är att väcka energin som ligger vilande vid basen av ryggraden, den så klalade kundalinienergin för att låta denna väckas att flöda upp genom ryggraden och balansera våra energicentran, våra chakran. Under en hathayogaklass arbetar vi mer på att få energin att flöda fritt genom hela kroppen.

Fördelar med kundaliniyoga:

 • Kundaliniyogan stärker nervsystemet.
 • Den rensar kroppen på gifter, renar blodet, ger mer energi och boostar hjärnans funktion.
 • Den justerar och stabiliserar utsöndringen av hormoner och rensar bort virus, bakterier och andra smittämnen från kroppen.

Hathayoga vs Yinyoga

Yinyoga är en lugn och passiv form av yoga där de flesta ställningarna utförs sittandes eller liggandes på yogamattan. Varje position hålls mellan 3 – 10 minuter i avsikt att komma åt att stretcha de djupare lagren av kroppens vävnader och underhåller ligament, leder, ben och bindvävar (fascior) och motverkar problem relaterade till dessa. Om du vill börja med meditation kan yinyoga vara en bra väg in. I yinyoga läggs ingen vikt på att värma upp kroppen då den kalla kroppen möjliggör stretch på ett djupare plan in i bindväv, leder och ligament. Jämfört med yinyoga så jobbar vi i hathayoga mer på muskelkontakten har ett fokus på att bygga styrka, skapa flöde och öka flexibiliteten.

Fördelar med yinyoga:

 • Yinyogan löser upp spänningar i bindvävarna och förbättrar rörligheten i lederna. Den här effekten är resultatet av det tryck mot bindvävarna som skapas i långa, statiska positioner.
 • Den skapar stillhet, både yttre och inre.
 • Den gör det lättare att hantera ilska och irritation.

Hathayoga vs Restorative yoga

Restorative yoga är likt yinyoga ockås en passiv form av yoga där positionerna hålls 10 – 20 minuter. Syftet med denna yogastil är inte att stretcha utan istället att helt släppa taget. Med hjälp av exempelvis yogablock, kuddar, filtar och bolster stöttar vi upp kroppen för att i så stor utsträckning som möjligt låta kropp och sinne att slappna av helt och fullt i varje position.

Fördelar med retorative yoga:

 • Den här yogaformen förbättrar ditt tålamod och ger sinnesro.
 • Den får kropp och sinne att slappna av.
 • Ger fin återhämtning.