Om yoga

Ordet yoga kommer från ordet yuj som på sanskrit betyder ungefär “att förena”. Yoga som praktik handlar således om att skapa att skapa en känsla av balans och samhörighet mellan kropp, sinne och själ för att vi medvetet ska kunna förändra vår energi,
vårt mående eller vårt medvetande i den riktning vi önskar.

Yoga ger oss verktyg och tekniker för att må bra så att vi kan ta hand om oss själva, samspela med andra, stärka kroppen, släppa spänningar, minska stress eller skapa inre frid. De verktyg vi använder oss av är olika former av passiva eller dynamiska yogapositioner, andning, meditation, koncentration, etiska och moraliska principer.

Utöver att skapa en balans och samhörighet mellan kropp, sinne och själ så kan yoga även ses handla om att skapa en koppling och medvetenhet mellan det individuella jaget och det universella medvetandet och få en ökad insikt i att vi alla är delar i något större.

Inom yogan kallar man oss enskilda individer för atman och det universella medvetandet för Brahman. Atman dvs. var och en av oss, kan ses som droppar i det stora universella havet, Brahman. Utan dropparna inget hav och utan havet inga droppar, allt är sammanlänkat och beroende av varandra. Yogan som praktik tenderar att öka medvetenheten om denna koppling och därigenom skapa en känsla av ödmjukhet och tacksamhet till något större som vi alla är en del av. Denna upplevelse av ökad medvetenhet och känslan av att vara en del av ett större sammanhang är vad som kan kallas ett spirituellt uppvaknande även kallat Samadhi.

Yoga har utövats i tusentals år och har sina rötter i Indien. I västvärlden har yoga kommit att bli en populär träningsform som dels fokuserar på att stärka kroppen, genom positioner där kroppens egen vikt nyttjas, samtidigt som yogan erbjuder en mjukhet och bidrar med ett lugn som ger utövaren en motpol till dagens i mångt och mycket stressade samhälle. Yogan ger utövaren värdefulla verktyg för att bota, lindra och förebygga exempelvis stress och utmattning. Yoga ger oss helt enkelt verktyg för att skapa lugn, återhämtning och avslappning för kropp och sinne.

Idag finns det många olika tolkningar och stilar av yoga med de olika formerna har gemensamt att de:

  • Lindrar spänningar och oro i kropp och sinne.
  • Ökar muskelstyrka och uthållighet, flexibilitet och kondition.
  • Har en lugnande och blodtryckssänkande effekt.
  • Terapeutiskt verktyg för olika fysiska och mentala tillstånd.
  • Kompletterande behandlingsform vid kronisk smärta, ångest, depression, hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.
  • Skapar lugn och medvetenhet i vardagen. 
  • Är en meditativ process för självkännedom och befrielse. 
  • Skapar en ökad medvetenhet om våra tankar, känslor och övertygelser.
  • Ger ossinsikter och verktyg till att göra bättre livsval och leva fullt ut.