Vad är hathayoga?

Hathayogan nådde västvärlden på 1900-talet. Istället för att vara en yogastil som sådan, beskriver hathayoga olika typer av yoga där poser (asanas) utövas. Hathayoga kan således ses som en paraplyterm som andra yogaformer kan samlas under. Ordet Hatha betyder ungefär “kraftfull” på sanskrit. Ha kan översättas till “sol” och Tha till “måne”.

Hatha yoga använder fysiska poser för att generera styrka och flexibilitet och för att rikta energi till olika delar av kroppen, vilket i sin tur tar bort uppbyggda spänningar. Hathayoga ökar vår flexibilitet så att vi kan använda maximal styrka i våra muskler, minska risken för skador samt smörja våra leder. Flexibilitet byggs upp genom att hålla ställningar som får oss att sträcka och vrida muskler som vi annars inte skulle nå i våra dagliga aktiviteter. Hathayoga, och annan yoga, jämnar ut de obalanser i kroppen som uppstår i vår vardag exempelvis beroende på ensidiga lyft, höger eller vänsterhänthet, skador, graviditeter osv.

Hathayoga har sitt ursprung i norra Indien och uppstod för mer än 5000 år sedan. Hathayoga lärdes ut som ett helande system för sinnet och innehöll övningar, yogapositioner, som utövades för att förbereda kroppen för att orka med en längre stilla, sittande, meditation. Yogamanualen “Hathapradipika” från 1400-talet sägs vara en av de äldsta bevarade texterna om just hathayoga. Hathapradipika beskriver utövandet av poser (asanas), kontrollerade andningstekniker (pranayama) och reningsövningar (shatkriya). Den förklarar att syftet med hathayoga är att väcka kundalinienergin (vår inneboende livsenergi) och föra kroppen in i ett tillstånd av samadhi, ett djupt tillstånd av meditativt medvetande. Likt alla yogatraditioner är syftet med hathayogans praktiker att skapa balans och välmående i kropp och sinne. Med hjälp av andningen får vi livsenergin (prana) att flöda fritt genom kroppens olika lager.

Fördelar med att träna hathayoga

Sänker stressnivåerna – Den medvetna andningen stimulerar det parasympatiska nervsystemet (vårt lugn och ro system), vilket stillar sinnet och sänker pulsen.

Stärker och tonar kroppen – I positioner använder vi vår egen kroppsvikt för att bygga upp styrka och ton i kroppens muskler.

Ger en ökad kondition – Exempelvis solhälsningar har en positiv effekt på hjärta och lungor.

Boostar ditt immunförsvar – Vi stimulerar vårt lymfsystem och ökar dräneringen av gifter i kroppen när vi vrider och sträcker på kroppen. Detta hjälper kroppen att bekämpa infektioner och sjukdomar och förbättrar den allmänna hälsan.

Höjer humöret – Yoga har visat sig ha positiva effekter på vår mentala hälsa genom att minska oro, ångest och depression.