Välkommen hit!

Mindfulness handlar om att fokusera medvetet på nuet. Det innebär att uppmärksamma dina kroppsliga känsloförnimmelser, inre känslor, tankar och det som sker och är i miljön här och nu och detta med acceptans och icke dömande. 

Du kan lära dig att bli med närvande och mer mindful i ditt liv. Genom enkla övningar kan du öka din närvaro i kropp, sinne och vardag och därigenom minska din eventuella stress, oro, nedstämdhet och depression samt få ett stärkt minne och stärkta relationer på köpet.

Minskad oro, nedstämdhet och depression med mindfulness

Minskad oro, nedstämdhet och depression är några av de viktigaste fördelarna med att träna på mindfulness. Om du lär dig agera på symtom av dessa känslor så kommer du kunna lindra dem och förhindra att det återkommer i framtiden. Mindfulness ger dig tekniker för att identifiera och hantera dina känslor så att du får kontroll över dina egna känslor istället för att låta känslorna styra dig. Om du lär dig att hantera dina känslor med hjälp av mindfulness så kommer det att hjälpa dig att förbättra såväl dina relationer som ditt eget välbefinnande.

Minskad stress med mindfulness

Långvarig stress är ett stort problem för såväl vuxna som ungdomar. Att leva i långvarig stress kan leda till hälsoproblem som exempelvis sänkt immunförsvar, ökad risk för hjärt- kärlsjukdomar samt depression och ångest. Mindfulnessövningar har i studier visat sig ha en stor förebyggande effekt på att minska stress. Mindfulness kan också förbättra ditt minne. Dåligt minne kan vara ett symtom på stress som mindfulness hjälper dig att råda bot på.  Mindfulness tränar dig att fokusera din uppmärksamhet på det du vill. Du lär dig tekniker och övningar för att inte låta dina tankar ta över poch styra dig när du inte önskar det. Mindfulnessträning ger även bättre koncentrationsförmåga och hjälper dig att lösa problem mer effektivt.

Starkare relationer

Mindfulness kan även ha en positiv inverkan på dina relationer genom att göra dig mer accepterande av dina anhöriga och vänners beteenden. Istället för att fokusera på någons brist och försöka förändra denne så hjälper mindfulness dig att lättare acceptera att partnern inte alltid är perfekt.

Bättre fysisk hälsa

Mindfulness kan hjälpa till att lindra symtom på olika hälsotillstånd som exempelvis kronisk värk eller smärta. Mindfulness kan öka acceptansen för det jobbiga och hjälpa att uppnå ett förbättrat humör och därmed minskad stress över det som är utmanande eller jobbigt.

Att tänka på när du börjar träna mindfulness

Om du inte är van att fokusera på dig själv, dina känslor och tankar så kan det till en början  kännas obekvämt eller jobbigt. Många är vi som springer ifrån våra känslor och struntar i att luyssna på kroppens behov. När du börjar träna mindfulness och plötsligt stannar upp och lyssnar inåt så kan du komma i kontakt med tankar och känslor som du kanske länge tryckt undan. Du ska dock veta att det är ok att det känns jobbigt, obekvämt eller att det kanske till och med väcks tankar av ilska eller ledsenhet. Dessa känslor behöver i dessa fall komma upp till ytan för att du ska kunna göra dig av med dem och gå vidare firare i kropp och sinne.  

Mindfulness som praktik är inte en one size fits all utan du får prova dig fram till vilka övningar och tekniker som passar just dig. Och det bästa sättet att göra det är just att vara mindful när du praktiserar mindfulness, dvs icke-dömande notera hur en viss övning får dig att känna. Ibland kan det krävas en tid av träning för att lära sig att hitta lugnet. Men ett är säkert – Det kommer du att göra!

Välkommen till en med mindful tillvaro och härvaro – Låt oss börja!

Lyssna på detta avsnitt som ljudfil här