Negativa tankar

Det finns olika faktorer som kan bidra till att vi får negativa tankar:

  1. Negativt självsnack: Ibland kan vi ha en inre röst som ständigt ifrågasätter oss själva, kritiserar oss eller skapar oro och tvivel. Detta negativa självsnack kan vara en produkt av negativa erfarenheter, negativ feedback från andra eller låg självkänsla. Det kan bli en invand vana som påverkar vårt tankemönster och får oss att ha negativa tankar om oss själva och våra förmågor.
  2. Negativa erfarenheter: Tidigare negativa erfarenheter, trauman eller misslyckanden kan påverka vår syn på oss själva och världen. Dessa erfarenheter kan lämna en stark känslomässig påverkan och skapa en tendens att förvänta oss eller fokusera på negativa resultat och händelser.
  3. Miljö och sociala faktorer: Vårt närmaste sociala nätverk och den allmänna miljön vi befinner oss i kan påverka våra tankar och känslor. Negativitet, konflikter, stressiga situationer eller negativ feedback från andra människor kan förstärka negativa tankar och känslor inom oss.
  4. Perfektionism och självkritik: Att ha höga krav på oss själva och sträva efter perfektion kan leda till självkritik och negativa tankar när vi inte når upp till våra egna förväntningar. Denna självkritik kan skapa en negativ spiral av tankar och påverka vårt självförtroende.
  5. Biologiska och kemiska faktorer: Vissa forskare tror att negativa tankar och känslor kan vara relaterade till biologiska och kemiska faktorer i hjärnan, såsom obalanser i neurotransmittorer. Dessa faktorer kan påverka vårt humör och vår mentala hälsa.

Det är viktigt att komma ihåg att negativa tankar är en naturlig del av människans mentala upplevelse. Vi är benägna att fokusera mer på det negativa som ett evolutionärt skydd mot faror och hot. Det är emellertid möjligt att genom medvetenhet, träning och utveckling av positiva tankemönster minska förekomsten av negativa tankar och stärka vårt övergripande välbefinnande.

Evolutionen och negativa tankar

Negativa tankar är som kardborreband, de fastnar lätt i hjärnan, medan goda tankar tyvärr har en tendens att lättare glida ut ur hjärnan och inte stanna kvar – OM vi inte medvetet jobbar på det vill säga. Visst låter det konstigt att vi lättare kommer ihåg dåliga saker… men genom historien har de negativa erfarenheterna varit viktiga att komma ihåg för att vi ska akta oss för de saker som kan hota vår överlevnad.
Blev vi skrämda av något för 10 000 år sedan när vi levde på savannen så var det viktigt att komma ihåg den händelsen så att vi inte utsatte oss för den faran igen. Vår hjärna är alltså programmerad för att söka efter och uppmärksamma hot och farliga saker då de, tidigare i människans historia, var viktiga att ha koll på för att människan inte skulle skadas eller i värsta fall dö. Idag har dessa negativa och vaksamma tankar inte samma viktiga betydelse, men mönstret i oss finns ändå kvar. Vår hjärna har inte utvecklats på 10 000 år, vilket innebär att vi har samma hjärna som människorna som levde på savannen. Hoten idag är dock inte giftiga bär, tigrar och ormar…. utan istället har vår hjärna börjat leta andra “hot” och potentiellt farliga saker och händelser. När vi tänker att något är obehagligt, läskigt eller farligt så skapar det en känsla i oss. Kanske en känsla av rädsla, nedstämdhet, oro eller ångest.

Det kan handla om situationer som faktiskt inte är farliga men som vi upplever farliga, exempelvis att prata inför en grupp, att sticka ut på något sätt eller att råka göra något pinsamt. Vi ska komma ihåg att för 10 000 år sedan var det förenat med livsfara att inte få vara en del av gruppen. Man klarade sig inte ensam på savannen. Detta beteende och dessa känslor finns kvar i oss än idag och därför påverkar de oss ännu. Idag vet vi exempelvis att alla får vara exakt som de är, sticka ut hur mycket de vill och man klarar mycket själv om man valt det själv. Olikheter är styrkor. Varje dag tänker vi ca 65 000 olika tankar varav ca 95 % av tankarna är desamma som dagen innan. Resterande 3500 tankar är nya och de kan antingen bryta ner oss eller stärka oss. Hur går dina tankar? Är de främst positiva eller
negativa? Har du tankar som ofta återkommer? Vad handlar de om? Vill du att de ska återkomma?

TANKESPÅR KAN ÄNDRAS
Desto fler gånger du tänker en tanke, ju mer befäster du den. Tänk dig en äng med blommor och högt gräs. Att tänka en tanke en gång kan liknas vid att gå över ängen en gång. Det bildas ett spår i gräset där du gått. Ju fler gånger du tänker samma tanke, alltså ju fler gånger du går över ängen så blir spåret tydligare och tydligare, lättare och lättare att gå på och till slut har det bildats en upptrampad stig och senare en ännu bredare stig eller till och med en väg som är jättelätt att ta sig fram på och som kommer att finnas kvar. Länge. Ju fler gånger du tänker samma tanke ju lättare har nervsignaler att ta sig fram i just de tankebanorna och då är de också svårare att sudda ut. Och det är ju inte så bra om det är negativa tankar. Men du ska veta att det går att ändra tankemönster.
Det går att medvetet välja att tänka positiva tankar och skapa motorvägar för dessa positiva tankar i hjärnan och om det gör att du slutar använda de negativa vägarna i hjärnan, så växer de tillslut igen, och du har ändrat dina tankemönster. Vi kan träna på att stärka våra positiva tankebanor genom att upprepa affirmationer, alltså positiva meningar eller påståenden.

Affirmationer är just positiva påståenden som du upprepar för dig själv i syfte att förändra och förbättra dina tankemönster.

Ju fler gånger du säger en sak till dig själv, ju lättare är det att tro på. I början kanske det känns konstigt att upprepa affirmationer. Det kanske känns som att du ljuger. Men fake it until you make it… Bestäm dig för att tro på det du säger till dig själv. Och tro mig, ju fler gånger du säger de här sakerna, ju mer trampas dessa “tankestigar” upp i hjärnan och till slut tror du på det du säger och DET skapar positiva känslor i dig! Det är viktigt att träna sig på att prata snällt och peppande till sig själv. Det stärker och lyfter dig!
Att välja sina affirmationer är lättare än vad det låter! Börja med att fundera över vad du önskar att förändra, eller förstärka, hos dig själv. Säg det sedan som att det redan har hänt. Du kan säga affirmationerna högt eller tänka dem inom dig.

EXEMPEL PÅ AFFIRMATIONER
Jag pratar snällt med mig själv
Jag klarar allt jag vill
Jag tror på mig själv
Jag är tacksam för mitt liv
Jag kan bli precis vad jag vill
Jag tycker om min kropp
Jag tar hand om min kropp
Jag talar sanning och är ärlig
Jag duger precis som jag är
Jag är snäll mot mig själv och andra
Jag tränar på att vara mitt bästa jag
Jag tycker om mig själv även om jag misslyckas
Jag är stolt över mig själv
Jag är fantastisk
Jag ser mig i spegeln och gillar vad jag ser
Jag älskar mig själv