Om mindfulnessuppdagen

Mindfulness handlar om att sinnet fullt ut uppmärksammar vad som är just nu. Vad som händer, vad du gör, var du är, hur något känns osv. Det kan tyckas enkelt att praktisera mindfulness och att vara mindful och närvarande i vår vardag men sanningen är att vårt fokus lätt tenderar att sväva iväg så att vi tappar kontakten och närvaron i kroppen och nuet. Vi kanske ältar det som varit eller oroar oss för framtiden istället för att vara här och nu. Mindfulness är förmågan att vara närvarande och medveten om var vi är och vad vi gör på ett sätt så att vi kan hantera livet mer i balans och med större lugn. Oavsett om sinnet och tankarna svävar iväg med oss så finns mindfulnesstekniker och övningar där för att guida oss tillbaka till nuet. 

Mindfulness kan praktiseras sittande, gående, stående eller i rörelse, helt enkelt vart som helst, när som helst. När vi är medvetna om det som sker minskar vi stress, förbättrar vår prestationsförmåga och mår bättre. Mindfulness handlar om att vara nyfiken och icke-dömande på det som sker här och nu.

Gör ett mindfulnessuppdrag per dag. Lycka till och se vad mindfulness kan göra för dig!