Medvetna tankar och bättre sömn

Positiv tankeprogrammering

Medvetet positivt tänkande kan liknas vid medveten tankeprogrammering – att vi medvetet väljer våra tankar och vilka synapser och nervbanor som ska stärkas i hjärnan. När vi tänker en viss tanke kan det liknas med att det trampas upp en mental stig i hjärnan. Ju fler gånger vi tänker just den tanken desto mer upptrampad blir den mentala stigen och desto mer befästs tanken och ju lättare är det att den blir kvar. Positivt tänkande kan hjälpa dig med såväl stresshantering som att komma över svårigheter att somna genom att du medvetet skapar stigar och vägar i hjärnan för att ge plats åt de positiva tankarna och därigenom inte nära de negativa tankarna. Positivt tänkande i detta fall betyder inte att du ignorerar om du exempelvis har svårigheter att slappna av och somna utan att du med medvetna tankar kan hjälpa kropp och sinne att släppa pressen och stressen som sömnsvårigheter kan innebära. Positivt tänkande kring din sömnsituation hjälper dig att släppa stress kring att inte kunna somna och istället närmar dig sömnen på ett positivt och tryggt sätt. Du tänker att du kommer somna istället för att befara det motsatta. I nästa del ska du få prova att programmera dina tankar med hjälp av positiva affirmationer – positiva påståenden rörande din sömn.

Sätt ord på oroliga och stressande tankar

Tankar påverkar såväl våra beteenden som känslor och hur vi mår. Tankarna har en stor betydelse även för sömnen. Oroliga eller stressade tankar kan försvåra sömnen. Det vi då kan göra är att lära känna de tankar som bråkar med oss och stör vår sömn och flytta effekten av dem från vår känslohjärna till vår logiska hjärna. Om vi exempelvis ligger i sängen och tänker att “Jag kommer inte att fungera i morgon”, “Jag kommer aldrig att somna”, “Jag kan bli sjuk lättare om jag inte får sova” osv. så kommer det med största sannolikhet att skapa en inre stress och en känsla av oro som gör att det blir ännu svårare att somna. Det du kan prova i dessa fall är att sätta ord på dina känslor. skriva ner dem eller säga dem högt och på så vis avdramatisera dem och argumentera mot dem. Det är lätt att tänka negativt när man är trött och det kan vara svårt att se på situationen från olika perspektiv. Fundera på om du i trötta situationer har lättast att hamna i ett katastroftänk (du förstorar upp konsekvenserna av dina tankar), ett känslomässigt tänk (att det du känner alltid är rätt), ett allt-eller-inget tänk (du tänker i extrema kategorier) eller ett negativt förstorande tänk (du förstorar upp betydelse och konsekvenser till något negativt). Genom att medvetet observera vilka tankar som oftast besöker dig när det är dags att sova så kan du märka mönster och börja motbevisa dina negativa tankar som vill lura in dig i en negativ tankespiral. Skriv upp tankarna och se om det är samma tankar som återkommer och bestäm dig sedan för att vända på dem.

Vänd på tankarna

När du kartlagt vilka tankar som ofta kommer till dig kan du börja formulera dem som en positiv tvärt-om-tanke i form av en affirmation. Exempelvis de tankar vi tog som exempel ovan kan du omformulera så här:

“Jag kommer inte att fungera i morgon” – “Även om jag får sova lite för få timmar inatt så kommer jag att fungera imorgon – jag tillåter mig att slappna av här och nu”

“Jag kommer aldrig att somna” – “Jag har lätt att slappna av och somnar lätt”

“Jag är så stressad över alla oroliga tankar just nu” – “Mitt sinne är lugnt och allt är bra”

Hjärnan är smart och komplex men ändå ganska enkel. Den kan exempelvis bara fokusera en sak åt gången och vi kan påverka vad den ska fokusera på och därigenom signalera en känsla till kroppen. Det finns med andra ord några hacks att ta till för att snabbare slappna av och bli lugn. Medveten andning, affirmationer, guidad avslappning och yoga är några exempel. Här får du träna på att påverka tankarna genom att upprepa positiva affirmationer för att skapa en lugn kropp och ett lugnt sinne – något som är grunden till en god nattsömn.

Dags att programmera dig positivt – och sömnigt!

Lyssna på texten

Träna på positiva tankar