Meditation och tankar

Meditation är medicin för kropp, sinne och själ. Meditation kan lugna oss när vi känner oss oroliga, stressade, upprörda eller trötta. Meditation innebär i allmänhet att sitta eller ligga bekvämt, på en lugn plats och fokusera din uppmärksamhet på kroppsförnimmelser eller på ett specifikt ord eller föremål, och låta dina upplevelser förändras under tiden du mediterar.

Meditation handlar inte som många tror om att sitta i skräddarposition med ett totalt blankt och tomt sinne. Visst, efter år av träning kanske man kan komma till något av total stillhet i sinnet men mer vanligt är att tankar kommer och går. Det vi kan göra för att hindra tankarna från att fånga oss är att rikta uppmärksamheten mot ett valt meditationsobjekt exempelvis ett mantra, ett föremål som ett ljus eller en bild, andetaget, en vald fokuspunkt med ögonen, en handposition eller en känsla eller förnimmelse i kroppen. Dvs. något som hjälper sinne att vara lugnt.

Positiva effekter av meditation

  • Balanserat blodtryck
  • Minskad smärtkänslighet
  • Bättre humör
  • Ökat lugn

Hur går dina tankar?

Tankar kan vara nedbrytande och destruktiva, som exempelvis oroliga och negativa tankar. Varför har vi dessa? Det handlar bl.a om överlevnad. Genom att fokusera på potentiella hot och faror kan vi undvika dem, och därmed öka chansen till överlevnad. Detta kanske hade sin poäng under den tid vi levde på savannen men idag har vi oftast få saker att faktiskt oroa oss för, ändå gör vi det, varför? En rest från evolutionen? Hur som helst så kan vi lära oss att välja våra tankar. Tankar är energi. Vi behöver inte inte tro på allt vi tänker. Vi är inte våra tankar. Vi kan lära oss att förhålla oss neutralt till våra tankar så att de inte styr oss, att välja våra tankar.

Vi tänker omkring 65 000 tankar varje dygn och cirka 95 procent av tankarna du har idag är samma som de du hade igår. Att tänka är en ständig, mer eller mindre medveten, process som pågår i vårt sinne. Vi tänker för att hantera den information vi tar in från våra sinnen och använder den till att förstå hur saker och ting förhåller sig, lösa problem, fatta beslut och boosta oss själva. Tankar kan, med andra ord, vara oerhört användbara, funktionella och stärkande!

Tankar kan skapa känslor och känslor kanskapa spänningar i kroppen. Exempelvis om du går och oroar dig och spänner dig kring axlarna så kan det så småningom orsaka värk och stelhet i just det området. Genom mjuka yogarörelser kan dessa spänningar lösas upp och då kanske känslorna frigörs igen. Det kan vara jobbigt, men det är inte farligt. Det är tvärtemot bra och frigörande. Du kan lära känna dina tankar och känslor genom att kartlägga dem över en eller flera dagar. Skriva ner vilka tankar och känslor som återkommer och fundera på vad de står för. Vi kan medvetet välja våra tankar och ändra tankemönster, exempelvis om du hamnat i negativa tankemönster kan du medvetet välja att väga upp med positiva tankar.

Varför tänker vi lättare negativa tankar än positiva?

Negativa tankar fastnar lätt i hjärnan, medan goda tankar tyvärr har en tendens att lättare glida ut ur hjärnan och inte stanna kvar – OM vi inte medvetet jobbar på det vill säga. Visst låter det konstigt att vi lättare kommer ihåg det negativa framför det positiva? Saken är den att genom historien har de negativa erfarenheterna varit viktiga att komma ihåg för att vi ska akta oss för sådant som kan utgöra potentiella hot för vår överlevnad.

Blev vi skrämda av något för 10 000 år sedan när vi levde på savannen så var det viktigt att komma ihåg den händelsen så att vi inte utsatte oss för den faran igen. Vår hjärna är alltså programmerad för att söka efter och uppmärksamma hot och farliga saker då de, tidigare i människans historia, var viktiga att ha koll på för att människan inte skulle skadas eller i värsta fall dö. Idag har dessa negativa och vaksamma tankar inte samma viktiga betydelse, men mönstret i oss finns ändå kvar.

Vår hjärna har inte utvecklats på 10 000 år, vilket innebär att vi har samma hjärna som människorna som levde på savannen. Hoten idag är dock inte giftiga bär, tigrar och ormar men vår hjärna har fortfarande inprogrammerat att söka efter potentiella hot för att skydda oss. Genom att meditera och landa i stillhet kan vi får kontakt med våra tankar och notera vilka tankar som ofta återkommer. Utifrån detta kan vi sedan aktivt välja om vi vill stanna kvar i tankarna eller byta tankespår. När vi tänker att något är obehagligt, läskigt eller farligt så skapar det en känsla i oss. Kanske en känsla av rädsla, nedstämdhet, oro eller ångest.

Genom att lära känna våra tankemönster kan vi medvetet välja hur vi vill känna genom att aktivt välja vilka tankar som får ta plats och vilka vi väljer att släppa iväg. Hur går dina tankar? Är de främst positiva eller negativa? Har du tankar som ofta återkommer? Vad handlar de om? Vill du att de ska återkomma? Detta är frågor du kan ställa dig själv under en meditation. Här följer instruktioner till några lugnande och rogivande meditationer. För att slippa ha koll på klockan så ställ med fördel en timer på låg ljudnivå.

Medveten tankeprogrammering