Kom igång med din yogarutin

En yogarutin kan ha många positiva effekter på välbefinnandet, både fysiskt och mentalt. Här är några sätt på vilka en yogarutin kan hjälpa dig att må bättre:

1. Ökad Flexibilitet: Yoga involverar en rad olika stretchande och rörlighetsfokuserade positioner som gradvis ökar kroppens flexibilitet och rörlighet.

2. Styrka och Toning: Många yogapositioner belastas med dig egen kroppsvikt, vilket stärker musklerna.

3. Förbättrad Hållning: Genom att utföra positioner som fokuserar på kroppshållning kan du öka medvetenheten om din hållning och med tiden förbättra den i takt med att du även stärker kroppen.

4. Minskad Stress: Yoga inkluderar andningsövningar och meditationstekniker som kan minska stressnivåerna genom att aktivera det parasympatiska nervsystemet, vilket är kopplat till avslappning och lugn.

5. Ökad Medvetenhet om Kroppen: Yoga främjar kroppslig medvetenhet och närvaro i nuet. Genom att fokusera på din kropp och andning under övningarna kan du öka din medvetenhet om dina fysiska känslor och behov.

6. Mentalt Fokus och Klarhet: Yoga betonar närvaro och koncentration. Genom att fokusera på andning och rörelser kan du öva upp din förmåga att koncentrera dig och skapa mentalt lugn.

7. Ökad Energi: Yoga kan öka cirkulationen och stimulera kroppen, vilket kan resultera i en ökad känsla av energi och vitalitet.

8. Bättre Sömnkvalitet: Regelbunden yoga och avslappningsövningar kan förbättra sömnkvaliteten genom att minska stress och främja avslappning.

9. Minskad Ångest, Oro och Depression: Många människor upplever att yoga kan minska känslor av ångest, oro och depression genom att främja avslappning, positivt tänkande och kroppslig medvetenhet.

10. Ökad Självmedvetenhet: Yoga kan hjälpa dig att utforska och förstå dig själv bättre både fysiskt och mentalt, vilket kan leda till ökad självkännedom och acceptans.

Det är viktigt att notera att resultaten kan variera och att regelbundenhet är nyckeln. Att ha en konsekvent yogarutin, oavsett om det är dagligen eller några gånger i veckan, kan över tid bidra till de positiva effekterna på ditt välbefinnande.

10 tips för att hålla dig motiverad till din yogapraktik

1. Sätt tydliga mål: Definiera vad du vill uppnå med din yogapraktik. Det kan vara allt från ökad flexibilitet och styrka till minskad stress eller ett ökat inre lugn. Att ha konkreta mål kan hjälpa dig att hålla fokus och känna en meningsfullhet med din yogaträning.

2. Skapa en rutin: Bestäm en regelbunden tid och plats för din yogapraktik. Att ha en fast rutin gör det enklare att få in yogan i din dagliga livsstil och minskar risken för att du ska glömma eller skjuta upp det.

3. Små steg: Om du är nybörjare eller har haft svårt att motivera dig tidigare, börja med korta pass. Det kan vara 5 – 10 minuter om dagen. Att börja smått gör det mer överkomligt och ökar chansen att du håller fast vid det. Och handen på hjärtat – hur lätt scrollar du inte bort 10 min?

4. Var flexibel: Ibland kanske du inte har tid eller energi för ett långt pass. Det är okej att göra kortare ett pass eller enbart göra några enkla andningsövningar när du har begränsat med tid. Det viktigaste för rutinen är att du gör något.

5. Var närvarande: Fokusera på att vara närvarande i stunden under din yogapraktik. Släpp tankar på vad som har varit eller vad som ska komma. Det finns inget annat du behöver göra på yogamattan än att vara där. Närvaro och mindfulness hjälper dig att njuta av ögonblicket och stunden.

6. Varierad praktik: Utforska olika yogastilar och nivåer av yoga för att hålla din träning intressant och utmanande. Du kan prova allt från lugnande yinyoga till mer dynamisk vinyasayoga.

7. Ta hjälp av videor: Använd onlinevideor, appar eller böcker för att få inspiration och guidning i din praktik. Detta kan hjälpa dig att lära dig nya övningar och tekniker som håller din yoga intressant.

8. Praktisera tillsammans: Att praktisera yoga med vänner eller delta i yogaklasser via Zoom eller i studio kan öka motivationen genom att skapa en social och peppande atmosfär.

9. Belöna dig själv: Ge dig själv små belöningar när du når dina mål eller upprätthåller din yogarutin under en viss tid. Det kan vara något enkelt som att njuta av din favoritdryck eller köpa något litet du velat ha.

10. Tillåt pauser: Ibland kan det vara viktigt att vila och återhämta sig. Ge dig själv tillåtelse att ta pauser när du känner att du behöver det, men se till att komma tillbaka till din praktik när du är redo.

Nu är det dags att börja din yogarutin – 28 yogavideor

Ladda ner din Yoga träningsdagbok här och kryssa och kommentera vartefter du gjort ett pass. Lycka till!