Hathayoga

Hathayoga är en gren av yoga som har sina rötter i Indien. Termen ”hatha” kommer från sanskrit och kombinerar orden ”ha” (sol) och ”tha” (måne), vilket symboliserar balansen mellan de motsatta krafterna i universum. Hatha beskriver därför en metod för att förena och balansera de fysiska och mentala aspekterna av en individ.

Hathayoga fokuserar på att använda kroppen som ett verktyg för att uppnå enhet, hälsa och inre balans. Det innefattar en kombination av fysiska övningar (asanas), andningsövningar (pranayama), reningstekniker (kriyas) och meditation för att främja både fysisk och mental styrka och flexibilitet.

En viktig aspekt av hathayoga är att den strävar efter att balansera energiflödet i kroppen genom att öppna och rena energikanalerna, kända som nadis, samt genom att stimulera det subtila energicentrumet, kallat chakrasystemet. Genom att kombinera kroppsställningar med rätt andning och medveten närvaro kan utövare uppnå en djupare förståelse för sin egen kropp och sinnet.

Hathayoga är en inte bara en stärkande fysisk träningsform utan även en praktik som betonar balansen mellan kropp och sinne för att skapa harmoni och inre lugn. 

Hathayoga kan anpassas till alla nivåer.

Workshop inspelning