Handpositioner – mudras

Inom yogan är det vanligt att använda sig av handpositioner eller så kallade mudras som även kan översättas till gest eller symbol. Handpositionerna, mudras, hjälper oss att öka vårt inre fokus och de länkar vårt medvetande till den fysiska kroppen. Vi kan även använda mudras för att rikta andetaget och energin till bestämda platser i kroppen. Mudras kan användas under meditation, vid andningsövningar eller som inslag i yogapraktiken, helt enkelt när du medveten vill rikta energin till eller från ett område i kroppen. Här ska vi gå igenom två vanliga mudras Anjali mudra och Gyan mudra.

Anjali mudra – Bönemudra

Anjali mudra används som en hälsningsgest i de flesta asiatiska länder. Yoga använder också anjali mudra eftersom det är förknippat med andlighet och hjälper till med meditation. Anjali är ett sanskritord som betyder “hälsning” eller “att erbjuda”, och mudra betyder “gest”. Anjali mudra kan översättas till “hälsningsgest” men den kallas även bönemudra. Att föra ihop händerna på ett sådant sätt samtidigt som man säger “Namaste” är en respektfull hälsning. I yogagemenskapen avslutas lektionerna ofta med denna mudra medan man tonar ut sig med mantrat Om/Aum som ett sätt att försegla praktiken och hedra sig själv och andra yogisar. Anjali mudra står även för kärlek, tacksamhet och inre lugn.

Sitt i sukhasana, eller lätt meditationsställning (korsade ben). Handflatorna förs samman och händerna placeras i höjd med hjärtat. Fingrarna pekar uppåt och tummarna vilar mot bröstbenet. Ryggraden hålls lång samtidigt som du sitter bekvämt. Man kan också låta handflatorna mötas framför tredje ögat (mellan ögonbrynen), ovanför huvudet eller bakom ryggen.

Gyan mudra – Mudra för vishet och kunskap

Gyan mudra används för att styra energi och behålla fokus. Gyan är sanskrit för “kunskap” eller “visdom”, och därför kallas denna handposition ibland som kunskapens- eller vishetens mudra. Gyan mudra utövas traditionellt i sittande meditation, även om vissa moderna utövare är kända för att använda det medan de håller stående asana (ställningar), såsom utthita parsvakonasana (sidovinkel) eller natarajasana (dansaren).

Låt pekfingret och tummen mötas så de formar en cirkel. Låt resten av fingrarna vara utsträckta och handflatorna vända uppåt. Denna mudra sägs kunna hjälpa oss med koncentration och kreativitet. Den symboliserar visdom. Mudran balanserar höger och vänster halva av hjärnan, ökar din koncentration och öppnar och balanserar ditt sjätte chakra mellan ögonbrynen, ditt tredje öga.