Fokus på kroppen

I denna övning ska du fokusera på kroppen för att känna in hur den mår och vad den behöver.

Din position

Hur står, sitter eller ligger du just nu? Hur är din kroppsvikt fördelad där du står, sitter eller ligger? Hur känns ryggen och axlarna? Om du sitter eller står kutryggig och lite säckigt, hur får det dig att känna? Hur ändras känslan om du sträcker på dig?

Din omgivning

Vilka yttre stimuli kan du känna just nu? Känslan av kläderna mot huden, stolen mot sätet, fötterna mot golvet, luften mot huden… Ändras sensationerna under tiden du sitter här? Hur är temperaturen runt dig? Vilka ljud hör du? Vad ser du? Känner du några dofter eller smaker? Är dina fingrar i kontakt med något? vad? Hur känns det? 

Ditt inre

Hur känns det inom dig just nu? Hur känns andningen, pulsen, hjärtat, musklerna…? Hur är dina känslor? Vilka känslor kan du känna just nu? Vilka tankar har du? annat du kan känna inom dig?