Praktisera mindfulness

Det enklaste sättet att börja sin mindfulnessträning är genom att fokusera på andningen och medvetet och uppmärksamt följa varje återkommande inandning och utandning under några andetag eller minuter. Mindfulness med fokus på andetaget kan praktiseras nästan var som helst. Att lägga ett fokus på andetaget är ett fantastiskt sätt att snabbt ta sig till nuet.

Mindfulness är en praktik tillgänglig för oss överallt. Oavsett var vi är så kan vi ta kontakt med andetaget, en fysisk sensation, tankar, ljud eller kanske dofter. När vi valt ett fokus så kommer, med största sannolikhet, tankarna att vandra iväg. Det du då gör är att – när du blir medveten om att tankarna gjort en utflykt – vänligt riktar ditt fokus tillbaka där du var. Detta kommer du få göra gång på gång och det är en del i mindfulnessträningen.

När sinnet TAPPAR FOKUS NOTERA vart fokus tog vägen. SLÄPP distraktionen. RIKTA vänligt TILLBAKA ditt fokus till där du var.

Midfulness kan praktiseras uppstyrt där vi gör en specifik övning, kanske en guidad mindfulnessmeditation. Den kan också praktiseras vid små tillfällen i vardagen där du kanske är extra medveten när du skriver på tangentbordet, dricker en kopp te, äter en frukt, samtalar med någon eller andas. Att träna på det mer uppstyrda sättet kommer öka tillfällena du automatiskt noterar vad du gör med mer mindfulness i vardagen.Snabbcheck HUVUDETHur går dina tankar just nu? Notera och välj om du vill fortsätta på det tankespåret eller medvetet byta väg. HJÄRTATBeskriv vilka känslor du kan känna just nu i detta ögonblickKROPPENHur känns kroppen just nu? Notera kroppens olika delar och känne efter om känslorna ändras under tiden du fokuserar på din fysiska kropp.

Närvaron och nuet

Vi kan lätt tendera att slukas upp av livets stora och övergripande delar som att arbeta, ta hand om barn och familj, betala räkningar osv. Det kan hända att ända gången vi verkligen stannar upp och noterar nuet är när något större händer som att vi blir sjuka, förlorar ett jobb eller att en relation tar slut. I denna kurs tränar vi oss på att stanna upp oftare vilket också kommer göra att du noterar vad som är sant och viktigt för dig i ditt liv. Kanske upptäcker du att saker du inte trodde var viktiga är det och tvärtom. Du lär känna dig själv på ett djupare plan och får insikt i vad du behöver för att må bra i kropp, sinne och själ. 

När vi stannar upp och riktar vårt fokus mot en sak i taget kommer vi att upptäcka nya saker. Genom att hålla ett fokus på en sak i taget blir våra sinnen extra känsliga, mottagliga och vi kommer upptäcka hur beteendemönster påverkas av vilket humör vi är på, vad vi intalar oss själva eller hur kroppen mår.

När vi är i nuet, i full närvaro, kommer vi lägga märke till omgivningen och hur den påverkar oss på gott och ont. Vi kommer upptäcka hur vi interagerar och kommunicerar med andra. Vi kommer lära oss vad som gynnar oss och vad som inte gör det och därigenom ta med övervägda beslut och göra mer genomtänkta val. 

Viktigt är att i en process av att träna medveten närvaro hela tiden vara nyfiken och icke-dömande. Att tillåta upplevelsen vara vad den är och känslan att kännas som den gör. Acceptans blir ett nyckelord att att ha med dig vidare.