Andetagets funktion i kroppen

, avlägsna koldioxid, reglera pH-värdet och påverka vårt nervsystem och välbefinnande.