Affirmationer för bättre sömn

Affirmationer kan användas i olika syften, i detta avsnitt ska vi använda dem för att somna lättare och göra oss mentalt förberedd för en god nattsömn.

Negativa tankar har en tendens att lättare fastna i hjärnan jämfört med positiva tankar. Om vi inte medvetet jobbar på det vill säga. Visst låter det konstigt att negativa tankar tenderar att fasta i hjärnan lättare än de positiva. Det finns dock en förklaring. Genom historien har de negativa erfarenheterna varit viktiga att komma ihåg för att vi ska akta oss för de saker som eventuellt skulle kunna hota vår överlevnad. Det var alltså viktigt att komma ihåg händelser och potentiella hot för att inte utsätta oss för samma risk igen. Vår hjärna är alltså programmerad att söka efter och uppmärksamma hot och farliga saker då det, tidigare i människans historia, varit viktiga att ha koll på för att människan inte skulle skadas eller i värsta fall dö. 

Idag har dessa negativa och vaksamma tankar inte samma vikiga betydelse, men mönstret i oss finns ändå kvar. Vår hjärna har inte utvecklats på de senaste 10 000 åren så vi har samma hjärna som människorna som levde på savannen men vår livsmiljö har förändrats desto mer. När vi tänker att något är obehagligt eller riskfyllt så skapar det en känsla i oss. Kanske en känsla av rädsla, nedstämdhet, oro eller ångest. Det kan handla om situationer som faktiskt inte är farliga men som vi upplever som riskfyllda och för vår överlevnads skull är det bättre att reagera och larma en gång för mycket än en gång för lite. Men ibland larmar vår hjärna i onödan. Så kan det bli om vi exempelvis har haft svårt att sova på grund av stress eller oro. Kanske denna stress eller oro rent av är orsakad av en stress eller oro att inte kunna somna för att du hade problem med det igår och vips så är vi i en negativ spiral. Det är nu vi medvetet behöver bryta tankarna och tankemönstren. Helt enkelt programmera om våra tankar.

Varje dag tänker vi ca 65 000 olika tankar varav ca 95 % av tankarna är desamma som dagen innan. Här behöver vi medvetet se till att de tankar vi tänker är positiva i så stor utsträckning som möjligt – för att må bra och känna oss lugna.

Ju fler gånger du tänker en tanke, ju mer befäster du den. Det går att medvetet tänka positiva tankar och skapa motorvägar för dessa positiva tankar i hjärnan så att de negativa tankevägarna slutar användas och kanske rent av försvagas och suddas ut.

I denna del ska vi träna på positivt tänkande kring vår sömn. Vi ska upprepa positiva affirmationer, alltså positiva meningar eller påståenden för att ge oss en känsla av att vi har lätt för att somna.

Affirmationer är positiva påståenden som du upprepar för dig själv i syfte att förändra och förstärka valda tankemönster. Ju fler gånger du säger en affirmation, ju lättare är det att tro på den och desto mer befästs den. I början kanske det känns konstigt och som att du ljuger. Men fake it until you make it… Bestäm dig för att tro på det du säger till dig själv. Och tro mig, ju fler gånger du upprepar affirmationerna – desto mer kommer de bli din sanning och skapa positiva känslor i dig! Låt oss börja!

Sömnaffirmationer

“Jag är lugn och avslappnad”

“Jag är redo för en god nattsömn”

“Jag är lugn och trygg och allt är bra”

“Jag somnar lätt och sover lugnt och djupt”

“Jag har lätt att varva ner och somna”

“Jag sover gott hela natten och vaknar utvilad”

“Jag somnar tryggt och lätt”

“Jag sover lugnt varje natt och vaknar glad och utvilad varje morgon”

“Jag bjuder in lugn och ro här och nu”

“Jag hedrar min kropp och själ med vila så att jag kan vakna som mitt bästa jag imorgon”

“Jag vaknar utvilad varje morgon”

“Jag släpper denna dag och ser fram emot morgondagen”

“Jag är nöjd med min dag. Det är dags att vila”

“Jag är avslappnad och redo för sömn”

“Jag känner mig mysig, lugn och nöjd”

“Jag tillåter mig själv att släppa taget och somnar lugnt”

“Mitt sinne är lugnt och stilla”

“Jag släpper alla tankar av oro och stress”

“Jag somnar lätt och sover skönt”

“Jag känner att sömnen är på väg”

“Jag tillåter mig själv att falla in i en djup, lugn och vilsam sömn”

“Jag behöver inte göra något annat just nu än att vila och somna lugnt”

“Jag släpper taget. Jag låter sömnen komma”

“Jag är lugn och trygg och allt är bra”

Lyssna på texten