7 positiva effekter av affirmationer

Sju positiva effekter av att upprepa affirmationer! 1. Affirmationer ökar självkänsla och självförtroende  Genom att upprepa positiva påstående får vi positivare tankar och känslor om oss själva. Det ger även bättre självförtroende som i sin tur gör att vi vågar ta oss an nya utmaninga 2. Affirmationer minskar negativa tankar Positiva affirmationer kan hjälpa oss […]